Wycena

 Oferujemy wycenę nieruchomości i przedsiębiorstw na terenie Częstochowy i województwa śląskiego. Wycena nieruchomości wykonywana jest w formie operatu szacunkowego przez doświadczonego rzeczoznawcę majątkowego Dariusza Stanisławskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych.

Kancelaria obsługuje w zakresie wyceny nieruchomości:
 • osoby fizyczne - wycena nieruchomości, zabezpieczenie kredytu na nieruchomości mieszkalnej, ustalenie ceny sprzedaży lub nabycia nieruchomości, zniesienie współwłasności, podział majątku, postępowanie spadkowe i inne,
 • banki - wycena nieruchomości, zabezpieczenie kredytu, ustalenie ceny sprzedaży lub ceny nabycia nieruchomości,
 • urzędy - wycena nieruchomości, określenie wysokości podatku, opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, trwały zarząd, ustalenie odszkodowania, sprzedaż nieruchomości.
 • przedsiębiorstwa - wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, postępowanie sądowe, postępowanie urzędowe, amortyzacja środków trwałych, aporty, doradztwo inwestycyjne.
 • organy władzy publicznej - sądy, prokuratura, policja
Przedmiotami wykonywanych przez nas wycen są:
 • nieruchomości gruntowe niezabudowane,
 • nieruchomości gruntowe zabudowane,
 • nieruchomości lokalowe,
 • maszyny i urządzenia.
Zakres sporządzanych wycen obejmuje m.in.:
 • określenie wartości rynkowej nieruchomości,
 • określenie wartości odtworzeniowej nieruchomości,
 • ustalenie innych rodzajów wartości, przewidzianych w odrębnych przepisach.
Operaty szacunkowe wykonywane są w celu:
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • zawarcia transakcji kupna / sprzedaży nieruchomości,
 • zamian nieruchomości,
 • aportów,
 • amortyzacji,
 • zwrotów nieruchomości,
 • postępowania skarbowo - podatkowego,
 • postępowania przed sądami,
 • spadków i darowizn,
 • ustalenia odszkodowań przy wywłaszczeniu nieruchomości,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu,
 • oddawania nieruchomości w trwały zarząd,
 • innych
Wyceny sporządzane w formie operatu szacunkowego wykonywane są zgodnie z:
- Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego,
- Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny w tym Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych.

Wycena przedsiębiorstw
Kancelaria Majątkowa Stanisławski oferuje również pełen zakres wycen przedsiębiorstw. Wycena przedsiębiorstw to proces polegający na określeniu wartości firmy w jednostkach pieniężnych.  Wycena przedsiębiorstw wykonywana jest z wykorzystaniem jednej z kilku metod dobieranej w zależności  od aktualnej sytuacji  ekonomicznej przedsiębiorstwa, w tym:

 • metody dochodowej,
 • metody porównawczej,
 • metody majątkowej,
 • metody mieszanej.
Wyceny przedsiębiorstw i ich składników wykonuje się na potrzeby:
 • transakcji kupna / sprzedaży, w tym także w postępowaniu upadłościowym,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • ustalania wyników działalności,
 • zmiany formy prawnej działalności przedsiębiorstwa,
 • utraty wartości aktywów,
 • fuzji i przejęć,
 • restrukturyzacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstw, w tym prywatyzacji.
Zapraszamy do kontaktu z biurem