O firmie

"Kancelaria Majątkowa Stanisławski" od ponad 18 lat zajmuje się profesjonalną obsługą rynku nieruchomości w zakresie m.in. szacowania nieruchomości, przedsiębiorstw, doradztwa inwestycyjnego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzaniem nieruchomościami i innych związanych z rynkiem nieruchomości.

Właścicielem Kancelarii jest mgr inż. Dariusz Stanisławski:
 • rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia zawodowe z 2003 roku nr 4093 nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast),
 • biegły sądowy w zakresie szacowania nieruchomości i przedsiębiorstw oraz zarządzania przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie nieprzerwanie od 2004 roku,
 • biegły sądowy w zakresie szacowania nieruchomości i przedsiębiorstw oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przy Sądzie Okręgowym w Katowicach,
 • biegły skarbowy w zakresie szacowania praw majątkowych przy Krajowej Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach,
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami - licencja zawodowa nr 5181 nadana przez Ministra Infrastruktury,
 • zarządca nieruchomości w tym zarząd sądowy
 • doradca rynku nieruchomości,
 • doktorant i wykładowca Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Nasza Kancelaria oferuje:
 • pośrednictwo w sprzedaży i zamianie wszystkich nieruchomości (zabudowanych, niezabudowanych, lokali, komercyjnych) w tym profesjonalną obsługę związaną z wyszukaniem nieruchomości, sprawdzeniem lub uregulowaniem jej stanu prawnego, przygotowaniem umowy przedwstępnej, przygotowaniem wymaganych dokumentów do sprzedaży, weryfikację wartości do celów podatkowych, pomoc przy kredycie, pomoc przy końcowym akcie notarialnym,
 • pośrednictwo w wynajmie nieruchomości,
 • wycenę nieruchomości do różnych celów (patrz zakładka Wycena nieruchomości),
 • zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi w tym również facility managment,
 • sporządzanie ekspertyz związanych z rynkiem nieruchomości,
 • szacowanie wartości odszkodowań, nakładów, służebności gruntowych, osobistych, przesyłu,
 • obsługę prawną nieruchomości w tym spadki, zniesienia współwłasności, rozliczanie udziałów do spłat - sprawy związane z obsługą prawną prowadzone są przez radcę prawnego
 • regulację stanów prawnych nieruchomości w tym skuteczne odzyskiwanie nieruchomości utraconych,
 • wyodrębnianie samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych w celu m.in. zniesienia współwłasności nieruchomości,
 • zarządzanie najmem,
 • inne sprawy związane z rynkiem nieruchomości.

Kancelaria organizuje również praktyki zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

Zapraszamy do kontaktu z biurem